Economy

බැඳුම්කරේ ගැන කියන්න මහබැංකු අධිපති යයි
මහබැංකු බැඳුම්කර වංචාව සමබ්නධයෙන් පත් කළ ජනාධිපති කොමිසම විසින් සිදු කරනු ලබන විමර්ශනහි පළමු සාක්ෂිකරුවා වශයෙන් මහබැංකු...

Exchange Rate

FreeCurrencyRates.com

Score Board