අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නැතිව කමිටු රැස්වීම් පවත්වලා

ර‍‍ටේ මුදල් සම්බන්ධව වැදගත් තීන්දු තීරණ ගනු ලබන දේශීය ණය කළමනාකරණ කමිටුවේ 2014 වසරේ පැවැති රැස්වීම් රැසකට මහා භාණ්ඩාගාරයේ මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ සහභාගීත්වය වළක්වා තිබෙන බව බැඳුම්කර කොමිසම ඉදිරියේදී අද (18) අනාවරණය වුණි.
එම වසරේදී පැවැති කමිටුවේ රැස්වීම් අඩකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකට අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ පැමිණීම වළක්වා තිබෙන බවත්, එවකට මුදල් අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම රැස්වීම් පවත්වා තිබෙන බවත් වැඩිදුරටත් අනාවරණය වුණි.

The full content of this page is available to premium users only.

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නැතිව කමිටු රැස්වීම් පවත්වලා 0

18 May 2017Submitted by Thanga

ර‍‍ටේ මුදල් සම්බන්ධව වැදගත් තීන්දු තීරණ ගනු ලබන දේශීය ණය කළමනාකරණ කමිටුවේ 2014 වසරේ පැවැති රැස්වීම් රැසකට මහා භාණ්ඩාගාරයේ මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ සහභාගීත්වය වළක්වා තිබෙන බව බැඳුම්කර කොමිසම ඉදිරියේදී අද (18) අනාවරණය වුණි.
එම වසරේදී පැවැති කමිටුවේ රැස්වීම් අඩකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකට අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ පැමිණීම වළක්වා තිබෙන බවත්, එවකට මුදල් අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම රැස්වීම් පවත්වා තිබෙන බවත් වැඩිදුරටත් අනාවරණය වුණි.
ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු පී. එස්. ජයවර්ධන සහ වැඩබලන අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල් ප්‍රියන්ත නාවාන මහත්වරුන්ගේ විමසීම් හමුවේ මෙම අනාවරණය සිදුකළේ මහා භාණ්ඩාගාරයේ මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ එවකට අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ධුරය හෙබවූ එම්. රණසිරි මහතා කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි දුන් අවස්ථාවේදීය.
වසර 2015 අවස්ථා දෙකකදී තමන්ට සහභාගිවීමට නොහැකි වුණ බවත්, ඊට හේතු වූයේ ජනවාරි 30 දා අතුරු අයවැය සකස් කිරීමේ කාර්ය භාරයේ නිරතවීම සහ පෙබරවාරි 27 දා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති රැස්වීමකට සහභාගිවීම නිසා බවත් සාක්ෂිකරු කොමිසම හමුවේ ප්‍රකාශ කළේය.
අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරයා සහභාගි නොවුවහොත් වෙනත් කිසිම නිලධාරියකුට ඒ වෙනුවෙන් නියෝජනය කළ නොහැකි බව පැවසූ සාක්ෂිකරු වසර 2015 දී මෙම තත්ත්වය මැනවින් තේරුම්ගෙන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ කාර්ය භාරය ඉටුකිරීමට නිලධාරියකු පුහුණු කළ බවත් ප්‍රකාශ කළේය.
ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු කේ. ටී. චිත්‍රසිරි මහතාගේ සභාපතීත්වයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු පී. එස්. ජයවර්ධන, වී. කන්දසාමි මහත්වරුන්ගෙන් හෙබි බැඳුම්කර කොමිසම හමුවේ සාක්ෂිකරු මේ බව පැවසීය.

Click here to post comments

Or log in with...