කටාර් ගුවන් සේවයේ යානයක් ගින්නක්.. කටුනායකට හදිසියේ ගොඩබසී

බොයින් 787-800 වර්ගයට අයත් කටාර් ගුවන් සේවයේ QR 841  දරන ගුවන් යානය. අද(  19) රාත්‍රී කටුනායක ගුවන් තොටුපොලට හදිසියේ ගොඩ බස්සවන ලදි.
ගුවන් මගීන් 202 රැගෙන තායිලන්තයේ පූකට් හි සිට දෝහා නගරය බලා පිටත්ව යන ලද මෙම ගුවන් යානය හදිසියේ කටුනායක ගුවන්තොටුපල වෙත ගොඩ බස්සවන ලද්දෙ රාත්‍රී 2040 පමණය.

The full content of this page is available to premium users only.

කටාර් ගුවන් සේවයේ යානයක් ගින්නක්.. කටුනායකට හදිසියේ ගොඩබසී 0

19 May 2017Submitted by saman

බොයින් 787-800 වර්ගයට අයත් කටාර් ගුවන් සේවයේ QR 841  දරන ගුවන් යානය. අද(  19) රාත්‍රී කටුනායක ගුවන් තොටුපොලට හදිසියේ ගොඩ බස්සවන ලදි.
ගුවන් මගීන් 202 රැගෙන තායිලන්තයේ පූකට් හි සිට දෝහා නගරය බලා පිටත්ව යන ලද මෙම ගුවන් යානය හදිසියේ කටුනායක ගුවන්තොටුපල වෙත ගොඩ බස්සවන ලද්දෙ රාත්‍රී 2040 පමණය.


මේ සම්බන්ධ්‍යෙන් සිවිල් ගුවන් සේවා  අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්  එච්. එම්. සී. නිමලසිරි මහතා මාධ්‍ය වෙත පවසා සිටියේ කටුනායක ගුවන් පථයේ ගිනි නිවීමේ කටයුතු වල සිට සියලුම ආරක්ෂක විධිවිධාන කල් තබා සුදානම් කර තැබීම නිසා ගුවන් යානයට සහ මගීන්ට විශාල අනතුරක් නොවී බේරා ගැනීමට හැකිවූ බවයි.

Click here to post comments

Or log in with...