ගීතාට ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ඇතැයි බන්දුලගෙන් ඉඟියක්

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ හිටපු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන්ගේ අත්සනින් යුත්  මුදල් නෝට්ටු සඳහා වලංගු භාවයක් තිබේද යන්න සම්බන්ධයෙන් නීතිමය අර්ථකථනයක් ලබා දෙන්නැයි ඉල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සමක් යොමු කිරීමට තීරණය කර ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන පැවසීය.

මන්ත‍්‍රීවරයා කියා සිටින්නේ හිටපු මහබැංකු අධිපතිවරයාට ශ‍්‍රී ලාංකීක පුරවැස භාවයක් නොමැති වීම හේතුවෙන් මෙම ගැටලුව මතු වන බවයි.

The full content of this page is available to premium users only.

ගීතාට ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ඇතැයි බන්දුලගෙන් ඉඟියක් 0

07 May 2017Submitted by Thanga

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ හිටපු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන්ගේ අත්සනින් යුත්  මුදල් නෝට්ටු සඳහා වලංගු භාවයක් තිබේද යන්න සම්බන්ධයෙන් නීතිමය අර්ථකථනයක් ලබා දෙන්නැයි ඉල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සමක් යොමු කිරීමට තීරණය කර ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන පැවසීය.

මන්ත‍්‍රීවරයා කියා සිටින්නේ හිටපු මහබැංකු අධිපතිවරයාට ශ‍්‍රී ලාංකීක පුරවැස භාවයක් නොමැති වීම හේතුවෙන් මෙම ගැටලුව මතු වන බවයි.

ගීතා කුමාරසිංහ මන්ත‍්‍රීවරියට ලබා දුන් අධිකරණ තීන්දුවත් සමග මෙම ගැටලුව තවත් උග‍්‍ර වූ බවත් ඔහු සඳහන් කළේය. මේ වන විට සංසරණයේ පවතින රුපියල් පන්දහසේ සහ රුපියල් සියයයේ මුදල් නෝට්ටුවලට මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් අත්සන් තබා ඇත.

එම නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් කරුණු විමසීමක් සිදු කරන බවයි මන්ත‍්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

ගීතා කුමාරසිංහගේ මන්ත්‍රී ධුරය අහෝසි කිරීමට දුන් අධිකරණ තීන්දුව හමුවේ ඇයගේ ප්‍රතිචාරය වූයේ තමන්ට ද්විත්ව පුරවැසිභාවය නොමැති බව වුවත් මන්ත්‍රී ගුණවර්ධනගේ ප්‍රකාශයත් සමග ඇයට ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ඇතැයි යන අදහස පල කෙරේ.
 
 

Click here to post comments

Or log in with...