ඩිල්ශාන්ගේ වරෙන්තුව ආපසු හැරෙයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රිඩක තිලකරත්න දිල්ශාන් අත්අඩංගුව‍ට ගැනීමට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ලාල් රණසිංහ බණ්ඩාර මහතා නිකුත් කරනු ලැබු වරෙන්තුව අද(25) මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් ආපසු කැඳවිණ.

වගඋත්තරකරු වන තිලකරත්න දිල්ශාන් අධිකරණය හමුවේ මෝසමක් ගොනු කරමින් නඩුව යළි කැඳවා තමන්ට දිනය අමතක විම සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයේ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම හේතුවෙන් මහේස්ත්‍රාත්වරයා වරෙන්තුව යළි කැඳවීමට නියම කළේය.

කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ විභාග වන නඩත්තු නඩුවකට ‍පෙනී නොසිටිම හේතුවෙන් ඉකුත් 24 වන දින මෙම වරෙන්තුව අධිකරණය මගින් නිකුත් විණ.

The full content of this page is available to premium users only.

ඩිල්ශාන්ගේ වරෙන්තුව ආපසු හැරෙයි 0

25 April 2017Submitted by Thanga

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රිඩක තිලකරත්න දිල්ශාන් අත්අඩංගුව‍ට ගැනීමට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ලාල් රණසිංහ බණ්ඩාර මහතා නිකුත් කරනු ලැබු වරෙන්තුව අද(25) මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් ආපසු කැඳවිණ.

වගඋත්තරකරු වන තිලකරත්න දිල්ශාන් අධිකරණය හමුවේ මෝසමක් ගොනු කරමින් නඩුව යළි කැඳවා තමන්ට දිනය අමතක විම සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයේ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම හේතුවෙන් මහේස්ත්‍රාත්වරයා වරෙන්තුව යළි කැඳවීමට නියම කළේය.

කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ විභාග වන නඩත්තු නඩුවකට ‍පෙනී නොසිටිම හේතුවෙන් ඉකුත් 24 වන දින මෙම වරෙන්තුව අධිකරණය මගින් නිකුත් විණ.

වගඋත්තරකරු වන තිලකරත්න දිල්ශාන්ට වරෙන්තු නිකුත් කළ මහේස්ත්‍රාත්වරයා ඇපකරු‍ට නොතීසි නිකුත් කරමින් නඩුව යළි කැඳවිම ලබන මස 24 වන දිනට කැඳවීමට නියම කළේය.
 

Click here to post comments

Or log in with...