තට්ටු හතක් මාරකයක් වෙයි - නරඹන්න එන්න එපා

වැල්ලවත්ත සැවොයි සිනමා ශාලාව අසල තට්ටු හතක ගොඩනැගිල්ලක් කඩා වැටීමෙන් 23 දෙනෙකු තුවාල ලබා රෝහල් ගත කර අැත.ගාලු පාරේ වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේ මේ වන විට දැඩි වාහන තදබදයක් ඇති වී තිබේ.මේ මොහොතේ එම ප්‍රදේශයට ඇද හැලෙන වර්ෂාව නිසා බේරාගැනීමේ මෙහෙයුම්වලට පවා බාධා පැමිණ ඇත.


ගිලන් රථ 15කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ වන විට එම ස්ථානයට පැමිණ තිබේ.වැල්ලවත්ත නගරයේ අධික රථ වාහන තදබදයක් ඇති වී  තිබෙන අතර වර්ෂාව මධ්‍යයේ පොලිසියේ නිලධාරින් තුවාලකරුවන් බේරා ගැනීමේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කර  ඇත.

The full content of this page is available to premium users only.

තට්ටු හතක් මාරකයක් වෙයි - නරඹන්න එන්න එපා 0

18 May 2017Submitted by Thanga

වැල්ලවත්ත සැවොයි සිනමා ශාලාව අසල තට්ටු හතක ගොඩනැගිල්ලක් කඩා වැටීමෙන් 23 දෙනෙකු තුවාල ලබා රෝහල් ගත කර අැත.ගාලු පාරේ වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේ මේ වන විට දැඩි වාහන තදබදයක් ඇති වී තිබේ.මේ මොහොතේ එම ප්‍රදේශයට ඇද හැලෙන වර්ෂාව නිසා බේරාගැනීමේ මෙහෙයුම්වලට පවා බාධා පැමිණ ඇත.


ගිලන් රථ 15කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ වන විට එම ස්ථානයට පැමිණ තිබේ.වැල්ලවත්ත නගරයේ අධික රථ වාහන තදබදයක් ඇති වී  තිබෙන අතර වර්ෂාව මධ්‍යයේ පොලිසියේ නිලධාරින් තුවාලකරුවන් බේරා ගැනීමේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කර  ඇත.


යළිත් එම ස්ථානයට තද වැසි ඇද හැලෙයි.පාසල් සිසුන් ඇතුළු සාමාන්‍ය ජනතාව එම ස්ථානය නැරඹීමට පැමිණීමෙන් මෙහෙයුම් කටයුතුවලට බාධා වන බැවින් එසේ පැමිණීමෙන් වළකින්නැයි පොලිසිය කියයි. 23දෙනකු තුවාල ලබා ඇත.ඉදිකිරීම් වැඩබිමේ සේවකයින් හා උත්සව ශාලාවේ සේවකයින් පිරිසක් තුවාලකරුවන් අතර වෙති.

තුන් දෙනකු සිර වී සිටින බව කියැවෙන අතර නව දෙනකු ජාතික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබයි. ලොරියක් හා වෑන් රථයක් ගොඩනැගිල්ලේ සුන්බුන්වලට යට වී විනාශ වී ඇත.

Click here to post comments

Or log in with...