තවත් දුම්රිය ජාවාරමක් - ජනපතිගේ උත්තරය කුමක්ද?

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ අලාභ කටයුතු කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් දුම් රිය වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානය ජනාධිපතිවරයාට ලිපියක් යොමු කර ඇත.

"අතිගරු ජනාධිපති,
මෛති‍්‍රපාල සිරිසේන මැතිතුමා,
ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය,
කොළඹ 01.

රේල් ටුවර්ස් කාර්යාලයෙන් ලක්‍ෂ 66ක් / ටී – 1 – 515 රේල් කාර් රථය ධාවනයෙන් ලක්‍ෂ 25ක් / දුම්රියට මූල්‍යමය පාඩුවක්

The full content of this page is available to premium users only.

තවත් දුම්රිය ජාවාරමක් - ජනපතිගේ උත්තරය කුමක්ද? 0

15 May 2017Submitted by chiefeditor

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ අලාභ කටයුතු කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් දුම් රිය වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානය ජනාධිපතිවරයාට ලිපියක් යොමු කර ඇත.

"අතිගරු ජනාධිපති,
මෛති‍්‍රපාල සිරිසේන මැතිතුමා,
ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය,
කොළඹ 01.

රේල් ටුවර්ස් කාර්යාලයෙන් ලක්‍ෂ 66ක් / ටී – 1 – 515 රේල් කාර් රථය ධාවනයෙන් ලක්‍ෂ 25ක් / දුම්රියට මූල්‍යමය පාඩුවක්

වෛස්රෝයි විශේෂ සුඛෝපභෝගි දුම්රිය ධාවනය කරවීම සඳහා කොන්ත‍්‍රාත් ගිවිසුම අත්සන් කර ඇති සමාගමට කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානය පරිශ‍්‍රයේ කාර්යාලයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා ගොඩනැගිලි ඉඩ පහසුකම් ලබාදීමෙන් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට රුපියල් 6648000ක මූල්‍යමය අලාභයක් සිදු කර ඇති අතර ටී – 1 – 515 දරණ සුඛෝපභෝගි දුම්රිය මැදිරි ධාවනය කරවීම වෙනුවෙන් අදාල සමාගම දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට බදු කුළිය ලෙස ගෙවිය යුතු රුපියල් 2542849ක මුදල නොගෙවීමෙන් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්නතුවට තවත් මූල්‍යමය අලාභයක් සිදු කර ඇත.

'රේල් ටුවර්ස්' කාර්යාලය පවත්වාගෙන යාම සඳහා ජේ එෆ් ටුවර්ස් ඇන්ඞ් ට‍්‍රැවල්ස් ලංකා සමාගමට කොටුව දුම්රිය ස්ථාන ගොඩනැගිල්ල ලබා දී ඇත්තේ 1987 වර්ෂයේ වන අතර 2011.08.30 දක්වා. ඒ සඳහා ගෙවිය යුතු රුපියල් 132000ක් දෙපාර්තමේන්තුවට ගෙවා නැත. මෙම මුදල අය කර ගැනීම සඳහා හිටපු දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි අදාල සමාගමට එරෙහිව කොළඹ කොටුව මහේස්ත‍්‍රාත් අධිකරණයේ අංක: 69132/9 දරන නඩුව පවරා තිබූ අතර වත්මන් දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි විසින් එම නඩුව සමථකරණයට පත් කර ඇත.

එසේම නීතිපතිවරයාගේ අනුමැතියකින් තොරව විධිමත් තක්සේරුවක් ලබා නොගෙන දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරිගේ අභිමතය පරිදි මාසික කුළිය 40000ක් ලෙස සලකා නැවත වරක් වසර 05 කට මෙම ගොඩනැගිල්ල අදාල සමාගමට බදු දී ඇත. පසුව පැන නැගුන ගැටලුවක් අනුව ඉල්ලීමක් කර රජයේ තක්සේරුකරුගෙන් තක්සේරුවක් ලබාගෙන ඇති අතර එම තක්සේරුව අනුව 2016 ජූනි 01 දින සිට මාසික කුළිය 120000ක් එම ගොඩනැගිල්ල සඳහා අයකරන ලෙස ද දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි වෙත දන්වා ඇත.

ඒ අනුව මෙම ගනුදෙනුව මගින් 2011.09.01 සිට 2016.08.31 දක්වා එක් මාසයකට රුපියල් 80000ක මූල්‍යමය පාඩුවක් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට අදාල සමාගම හා දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි විසින් සිදු කර ඇති අතර වසර 05 කාලය සඳහා එම පාඩුව 4800000ක් බව විගණකාධිපතිගේ වාර්තාවක් මගින් හෙළි වේ.

රජයේ තක්සේරුවට අනුව 2016 ජූනි, ජූලි, අගෝස්තු මාස සඳහා අය කළ යුතු කුලී ගාස්තුව රුපියල් 240000ක් අය කර ගෙන නොමැති අතර රජයේ නීතිරීතිවලට අනුව වැට් බදු ලෙස අය කළ යුතු රුපියල් 288000ක් ද අය කරගෙන නැත.

එමෙන්ම ටී – 1 – 515 රේල්කාර් රථය ධාවනය කර වීමේ දී අදාල ගිවිසුම් ප‍්‍රකාරව කටයුතු නොකිරීමෙන් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට රුපියල් 2542849ක මූල්‍යමය පාඩුවක් සිදු කර ඇත. ටී – 1 – 515 රේල් කාර් රථය වැඩි දියුණු කිරීම හා නවීකරණය කිරීම සඳහා යන වියදම ජේ එෆ් ටුවර්ස් ඇන්ඞ් ට‍්‍රැවල් ලංකා සමාගම දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට ගෙවිය යුතු වුවත් එසේ ගෙවිය යුතු රුපියල් 2317081ක මුදල දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට ගෙවා නැත.

2016 නොවැම්බර් - දෙසැම්බර් මාසවල දී ටී -1 රේල් කාර් රථය ධාවනය කරවීම වෙනුවෙන් රුපියල් 423667ක් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට ගෙවිය යුතු වුවත් ජේ එෆ් ටුවර්ස් ඇන්ඞ් ට‍්‍රැවල් ලංකා සමාගම ගෙවා ඇත්තේ 197808/= කි. මේ අනුව රුපියල් 225868ක් දෙපාර්තමේන්තුවට පාඩු සිදු කර ඇත.

වත්මන් දුම්රිය සාමාන්‍යාධීකාරි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට වඩා ජේ එෆ් ටුවර්ස් ඇන්ඞ් ට‍්‍රැවල්ස් ලංකා සමාගමට අසීමිත ලෙස පේ‍්‍රමකිරීම නිසා අත්තනෝමතිකව කටයුතු කිරීමෙන් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව හරහා රජයට ලැබිය යුතු ආදායමක් අහිමි කර ඇති බව විගණන පරීක්‍ෂණයේ දී හෙළිදරව්වී ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් වන විගණකාධිපති වාර්තාව ප‍්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සතුව ඇතත් මෙම වංචනික ගනුදෙනු සම්බන්දයෙන් කිසිදු කි‍්‍රයාමාර්ගයක් ප‍්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය ගෙන නැත. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාගේ දැඩි අවධානය යොමුකර අදාල පෞද්ගලික සමාගම වෙතින් රජයට අයවිය යුතු මුදල් අයකර ගැනීමටත් රජයට පාඩු කළ දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා ඇතුළු ජාවාරම්කාරි දුම්රිය නිලධාරි ජාලයට එරෙහිව, ආයතන සංග‍්‍රහයේ  XLVIII පරිච්ජේදයේ 29 වන ජේදයට අනුව විනයානුකූලව කටයුතු කරන ලෙසත් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමු." යනුවෙන් ලිපියේ සඳහන් ය.
 

Click here to post comments

Or log in with...