'බලය ගන්නෙත් නෑ - දෙන්නෙත් නෑ' - අගමැති

පළාත් සභාවලට සතු බලතල මධ්‍යම රජයට පවරා නොගන්නා බවද  මධ්‍යම රජය සතු බලතල පළාත් සභාවලට ලබා නොදෙන බවද අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය.


අධ්‍යාපනය දියුණු කිරීම සඳහා ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් ඇති කරන බවද අගමැති වික්‍රමසිංහ මහතා අවධාරණය කළේය. නව ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම සඳහා රජය විශාල මුදලක් වෙන් කරන බවද ගුරුවරුන් බඳවා ගෙන පුහුණු කරන ක්‍රමයට තිත තබා ගුරුවරුන් පුහුණු කර පාසැල්වලට යෙදවිමට ක්‍රියා කරන බවද අගමැති වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කළේය.

The full content of this page is available to premium users only.

Tags: 

'බලය ගන්නෙත් නෑ - දෙන්නෙත් නෑ' - අගමැති 0

18 May 2017Submitted by Thanga

පළාත් සභාවලට සතු බලතල මධ්‍යම රජයට පවරා නොගන්නා බවද  මධ්‍යම රජය සතු බලතල පළාත් සභාවලට ලබා නොදෙන බවද අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය.


අධ්‍යාපනය දියුණු කිරීම සඳහා ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් ඇති කරන බවද අගමැති වික්‍රමසිංහ මහතා අවධාරණය කළේය. නව ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම සඳහා රජය විශාල මුදලක් වෙන් කරන බවද ගුරුවරුන් බඳවා ගෙන පුහුණු කරන ක්‍රමයට තිත තබා ගුරුවරුන් පුහුණු කර පාසැල්වලට යෙදවිමට ක්‍රියා කරන බවද අගමැති වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කළේය.


මින් ඉදිරියට රජයේ ගුරුවරුන් බඳවා ගන්නේ අදාළ පාසැලට මිස පළාත් සේවයට හෝ මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ සේවයට නොවන බව පැවසූ අගමැතිවරයා එමගින් පාසැල්වල අධ්‍යාපන තත්ත්වය නගා සිටුවීමට පිටුවහලක් ලැබෙන බව සඳහන් කළේය. ගුරුවරුන්ගේ සහ පාසැල්වල ප්‍රගති සමාලෝචන ක්‍රමයක් හඳුන්වා දෙන බවද ඊට අමතරව පෙර පැවති පාසැල් පරීක්ෂණ සේවය ආරම්භ කර ඔවුන් පාසැල්වලට ගොස් ලබා දෙන වාර්තාවන් පාසැල් මණ්ඩලයට සහ අධ්‍යාපන බලධාරීන්ට ඉදිරිපත් කර ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කරන බවද අගමැතිවරයා පැවසීය.

එසේම සෑම වසර දෙක තුනකට වරක් ගුරුවරුන්ගේ දැනුම යාවත්කාලීන කිරීමට පියවර ගන්නා බව කී අගමැති වික්‍රමසිංහ මහතා අධ්‍යාපනය සාර්ථක වන්නේ හොඳ ගුරුවරු සිටියහොත් පමණක් බවද පෙන්වා දුන්නේය. ඉදිරි වසර පහ තුළදි මෙම අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංවිධානය සිදු කරන බවද අගමැති වික්‍රමසිංහ මහතා අවධාරණය කළේය.


අගමැති වික්‍රමසිංහ මහතා මේ බව සඳහන් කළේ බණ්ඩාරවෙල ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ 75 වැනි සංවත්සරය වෙනුවෙන්  පැවැත්වෙන අධ්‍යාපන ප්‍රදර්ශනය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට   අද(18) සහභාගි වෙමිනි.

Click here to post comments

Or log in with...