මැයි 21, සඳ පමා වී පායයි...

කවියෙක්, ගේයපද රචකයෙක්, චිත්‍ර ශිල්පියෙක්, පිටපත් රචකයෙක් සහ කෙටි චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂවරයෙක් වන සුසන්ත දන්දෙණියගේ ‘සඳ පමා වී...’ ගේයකාව්‍ය කෘතිය මැයි 21 සවස 4.00ට පිළියන්දල කැස්බෑව නගර ශාලාවේ දී දොරට වැඩීමට නියමිතය. එහි ප්‍රධාන දේශනය ප්‍රවීණ කිවියර රත්න ශ්‍රී විජේසිංහ විසින් සිදුකරනු ලබයි. සුසන්ත දන්දෙණිය විසින් රචනා කොට ගීතවත් කරන ලද නිර්මාණ කිහිපයක් රෝහණ බෝගොඩ, සෝමසිරි මැදගෙදර, ජනනාත් වරකාගොඩ, ප්‍රේමවර්ධන කපුගේ, නිශාන්ත බණ්ඩාර සහ හේමලාල් ගීතදේව යන ගායන ශිල්පීන් විසින් එදින ගැයීමට ද නියමිතය.

The full content of this page is available to premium users only.

මැයි 21, සඳ පමා වී පායයි... 0

19 May 2017Submitted by saumya

කවියෙක්, ගේයපද රචකයෙක්, චිත්‍ර ශිල්පියෙක්, පිටපත් රචකයෙක් සහ කෙටි චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂවරයෙක් වන සුසන්ත දන්දෙණියගේ ‘සඳ පමා වී...’ ගේයකාව්‍ය කෘතිය මැයි 21 සවස 4.00ට පිළියන්දල කැස්බෑව නගර ශාලාවේ දී දොරට වැඩීමට නියමිතය. එහි ප්‍රධාන දේශනය ප්‍රවීණ කිවියර රත්න ශ්‍රී විජේසිංහ විසින් සිදුකරනු ලබයි. සුසන්ත දන්දෙණිය විසින් රචනා කොට ගීතවත් කරන ලද නිර්මාණ කිහිපයක් රෝහණ බෝගොඩ, සෝමසිරි මැදගෙදර, ජනනාත් වරකාගොඩ, ප්‍රේමවර්ධන කපුගේ, නිශාන්ත බණ්ඩාර සහ හේමලාල් ගීතදේව යන ගායන ශිල්පීන් විසින් එදින ගැයීමට ද නියමිතය.

Click here to post comments

Or log in with...