ලංගම හා පෞද්ගලික බස්රථ දෙකක් ගැටී 52 ක් රෝහලේ

අකුරැස්ස - ගාල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ කියාඩුවදී අද19 වැනි දින උදෑසන 9.00 ට පමණ ලංගම හා පෞද්ගලික බස්රථ දෙකක් මුහුණට මුහුණ ගැටීමෙන් සිදුවූ අනතුරින් බස්රථ දෙකෙහි ගමන් ගත් 52 දෙනෙකු තුවාල ලැබූහ‍
තුවාලකරුවන් 52 දෙනා අකුරැස්ස දිසා රෝහලට ඇතුලත් කිරීමෙන් අනතුරුව බරපතල තත්වයේ පසුවූ තුවාලකරුවන් 25 දෙනෙකු පමණ මාතර හා ගාල්ල කරාපිටිය රෝහල් වෙත මාරුකර යැවූ බව අකුරැස්ස රෝහල් ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.
ලංගම බස්රථය සියඹලාගොඩ හරහා කොළඹ බලා ධාවනයවූ අතර පෞද්ගලික බස්රථය වැලිගම , පැනෑටියන හරහා අකුරැස්ස බලා ධාවනයවූ බස්රථයයි.

The full content of this page is available to premium users only.

ලංගම හා පෞද්ගලික බස්රථ දෙකක් ගැටී 52 ක් රෝහලේ 0

19 May 2017Submitted by Thanga

අකුරැස්ස - ගාල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ කියාඩුවදී අද19 වැනි දින උදෑසන 9.00 ට පමණ ලංගම හා පෞද්ගලික බස්රථ දෙකක් මුහුණට මුහුණ ගැටීමෙන් සිදුවූ අනතුරින් බස්රථ දෙකෙහි ගමන් ගත් 52 දෙනෙකු තුවාල ලැබූහ‍
තුවාලකරුවන් 52 දෙනා අකුරැස්ස දිසා රෝහලට ඇතුලත් කිරීමෙන් අනතුරුව බරපතල තත්වයේ පසුවූ තුවාලකරුවන් 25 දෙනෙකු පමණ මාතර හා ගාල්ල කරාපිටිය රෝහල් වෙත මාරුකර යැවූ බව අකුරැස්ස රෝහල් ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.
ලංගම බස්රථය සියඹලාගොඩ හරහා කොළඹ බලා ධාවනයවූ අතර පෞද්ගලික බස්රථය වැලිගම , පැනෑටියන හරහා අකුරැස්ස බලා ධාවනයවූ බස්රථයයි.
අකුරැස්ස පොලිස් ස්ථානාධිපති පොලිස් පරීක්ෂක ටියුඩර් අබේවික්‍රම මහතාගේ උපදෙස් මත රථවාහන අංශයේ ස්ථානාධිපති උ.පො.ප. ධර්මසේන මහතා ඇතුළු රථවාහන අංශයේ නිලධාරීහූ පරීක්ෂණ කටයුතු මෙහෙයවති.

Click here to post comments

Or log in with...