හෙන්රි පේද්‍රිස් ක්‍රීඩාංගණය ඉසිපතනෙට
බ්‍රහස්‌, 12/29/2016 - 07:06

රජයේ දේපලක් වශයෙන් පැවති හෙන්රි පේද්‍රිස් ක්‍රීඩාංගණය කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයට පිරිනැමීමට අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ කටයුතු කළේ ය. කපිතාන් ඩී. එඩ්වර්ඩ් හෙන්රි පේද්‍රිස්, බ්‍රිතාන්‍ය පාලන සමයේ ලංකාවේ...