ඉතාලියේ හැංගුණු චන්ද්‍රලේඛාගේ පුතා
සිකු, 03/24/2017 - 11:05

චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරාට පුතෙක් ඉන්නවා කියලා බොහෝ දෙනෙකු නොදන්නවා වුණත් ඔහු ඉතාලියෙ ලාංකිකයින් දන්න ගායකයෙක්. ඔහු යොහාන් පෙරේරා. සංගීතය ඔහුගෙ ජීවිතය කර ගනිමින් ඉතාලියේම සංගීත කටයුතු කරන ඔහු සමග කළ...

සිංහ පාදයක් වූ සීගිරියේ කුරුළු පාදය....
සෙන, 02/11/2017 - 18:00

මම මුලින්ම කියන්න හදන්නේ the colombo vagabond හෙවත් කොළඹ රස්තියාදුකාරයා වන මම දවස් දෙකකට කලින් සීගිරියට ගිය වෙලාවේ දැකපු ඒත් කලින් අහලා තිබුණු කතාවක් මට හැඟෙන විදිය.... තරුණ කොල්ලෙක්, කෙල්ලෙක් වුනාම...